Böcker: Saker som ser ut som konst (2014) och Fragment(2015)

går att beställa av mig via mail eller på Amazon.com