på gång

“Giant steps” Platsspecifikt konstverk i järn, klarinetter och akrylfärg. Gubbängen 2020
Håller koll
på både Trump och Corona
och är i ateljén ibland