video

Samtal med författaren Lena Andersson i samband med utställningen Fundamenta på Sundsvalls Museum (2019) 1:26:34
Utställningen Fundamenta (2019) 1:51
Västerås Konsthall/Konstnärsföreningen: Från vernissagen (2019) 35:04
konstens vardag
Att installera offentlig utsmyckning i Stråtjära, Söderhamns kommun(2019) 1:05

CV PRESS Böcker